ISO-minősítések

Minőségbiztosítási tanúsítványaink

Minőségi szolgáltatásunk garanciájaként cégünk 2009 augusztusától megkapta az International CERT Hungary Kft. által kiállított integrált MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer szabványszerű működtetésére vonatkozó tanúsítványt.

Minőségpolitika

Célunk, hogy olyan minőségirányítási rendszert működtessünk, amely biztosítja a megelőzést, a hibajavítást és szolgáltatásunk színvonalának ellenőrzését és fejlesztését. Emellett fő irányelvünk a szolgáltatási minőség javítása, amelynek érdekében folyamatos szervezeti, informatikai és technológiai fejlesztéseket végzünk.

Célunk, hogy megfeleljünk az egyre növekvő megbízói elvárásoknak, ennek érdekében bővítjük a szállítási- és szolgáltatási portfóliónkat.

Célunk, hogy megbízóink részére biztosítsuk a fejlődés lehetőségét, ebben stratégiai partnernek tekintsék a trans-o-flex Hungary Kft-t bel- és külföldön egyaránt, ezért kapacitásainkat folyamatosan növeljük, szorosan együttműködünk a trans-o-flex Logistics Group tagjaival, a tulajdonos leányvállalataival és a környező országok szolgáltatóival.

Célunk, hogy jól képzett kollegákkal, jól felszerelt irodákban és raktárakban, kulturált munkakörülmények között lássuk el feladatainkat.

Célunk, hogy a trans-o-flex az alvállalkozóival szemben támasztott követelmények betartását szigorúan ellenőrizze a minőségi szolgáltatás érdekében.

Környezetpolitika

Vállaltunk célul tűzte ki, hogy tevékenységét a vállalat minden szervezeti szintjén környezettudatosan kívánja végezni. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk arra, hogy a jó környezetvédelmi gyakorlat közös cél legyen minden dolgozónk és a szervezet képviseletében dolgozók számára egyaránt.

Környezetpolitikánk alapja, hogy vállalatunk tevékenységeit a rá vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, törvényi követelményeknek teljes mértékben megfelelően lássa el.

Vállalatunk elkötelezi magát a folyamatos fejlődés mellett, és törekszik a tevékenységei által kifejtett káros környezeti hatások minimalizálására, csökkentésére.

Cégvezetésünk kötelezettséget vállal arra, hogy a Környezetpolitika megvalósítása érdekében konkrét célokat fogalmaz meg és betartja a környezetvédelemmel kapcsolatos eljárások, utasítások alapelveit és céljait.

A Környezetpolitikánkban a következő irányelveket és feladatokat fogalmazzuk meg

  • Dolgozóink és a szervezet képviseletében dolgozó kollégák oktatása, környezettudatosságának fejlesztése fontos számunkra annak érdekében, hogy felismerjék és csökkentsék tevékenységeik környezetre gyakorolt káros hatásait.
  • Figyelünk arra, hogy a tevékenységeinkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, törvényi előírásokat, belső szabályozásokat folyamatosan nyomon kövessük és maradéktalanul betartsuk.
  • Törekszünk a tevékenységeink során keletkező szennyezések megelőzésére, a keletkező hulladékok és egyéb káros környezeti hatások minimalizálására.
  • A környezetvédelem érdekében nyílt kommunikációt folytatunk a vevőinkkel, beszállítóinkkal, hatóságokkal és egyéb érdekelt felekkel.
  • Értékelési eljárást működtetünk a környezetvédelemmel kapcsolatos folyamatos javítás szemléltetéséhez.